REGISTRACE

REGISTRACE - BALETNÍ ŠKOLA
Zájemci se mohou přihlásit vyplněním tohoto formuláře, na jehož základě dostanou emailem nebo písemně pozvánku k lekcím. Formulář je zasílán automaticky po vyplnění stisknutím pole „odeslat“ na konci textu.

Osobní informace
Děti Dospělý
*
*
*
*
U nezletilých kontaktní údaje na rodiče nebo zákonné zástupce dítěte

Podmínky:

Baletní škola je pro děti a mladé studenty od 4 do 10 let, po domluvě pro starší 10 let a pro dospělé.

Lekce klasického baletu trvá 60 minut.

Studenti musí být pojištěni pro případ zranění a to po celou dobu docházky do Baletní školy.

Školné se hradí bankovním převodem na číslo účtu: 5867616329/0800 a musí být uhrazeno před zahájením trimestru. Ve výjimečné situaci bude možné provést platbu hotově. Dítě bude přijato až po zaplacení školného.

Rodiče nebo doprovod dítěte nebudou přítomni v probíhajících hodinách. Po ukončení každého trimestru bude probíhat otevřená hodina nebo malé představení pro rodiče, členy rodiny a přátele dětí.

Studenti budou oblečeni v předepsaném cvičebním úboru a obuvi. S přesnou specifikací baletního oblečení, účesu a obuvi budou zájemci seznámeni během zahajovacích hodin.

Souhlasím s podmínkami.*
CAPTCHA Image
Opiště prosím kód [ Obnovit ]