Ceník

Číslo bankovního účtu Česká spořitelna: 000000 – 2149675013/0800

Cena za trimestr (1 hodina 1krát týdně 150,- Kč)2100,- Kč
Cena za 1 individuální lekci 250,- Kč

Slevy: 20% za více lekcí, než 1h/týden